shyamapradeep

shyamapradeep's picture

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 1. കാറ്റു വന്നൂ കള്ളനെപ്പോലെ (100)
 2. മദിരാക്ഷി നിൻ മൃദുലാധരങ്ങൾ (100)
 3. അനുപമേ അഴകേ (100)
 4. മോഹവീണതൻ തന്തിയിലൊരു (100)
 5. വൃശ്ചികരാത്രിതന്‍ അരമനമുറ്റത്തൊരു (100)
 6. ശ്രീ വല്ലഭ ശ്രീവത്സാങ്കിത (100)
 7. എൻ മന്ദഹാസം ചന്ദ്രികയായെങ്കിൽ (100)
 8. രാജീവ നയനേ നീയുറങ്ങൂ (100)
 9. ആ നിമിഷത്തിന്റെ നിർവൃതിയിൽ (100)
 10. ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ (100)
 11. തിരുവോണപ്പുലരിതൻ (100)
 12. ഉത്തരായനക്കിളി പാടി (100)
 13. പാതിരാവായില്ല (100)
 14. സരസ്വതീയാമം കഴിഞ്ഞൂ (100)
 15. ഉണരുണരൂ ഉണ്ണിപ്പൂവേ (100)
 16. പ്രിയമാനസാ നീ വാ വാ (100)
 17. എത്രകണ്ടാലും കൊതി തീരുകില്ലെനിക്കെത്ര (100)
 18. കേശാദിപാദം തൊഴുന്നേന്‍ (100)
 19. നിദ്ര തൻ നീരാഴി നീന്തിക്കടന്നപ്പോൾ (100)
 20. മധുരപ്രതീക്ഷതൻ പൂങ്കാവിൽ (100)
 21. സ്വർണ്ണവളകളിട്ട കൈകളാൽ മെല്ലേ (100)
 22. വെണ്ണിലാവിനെന്തറിയാം (100)
 23. മരാളികേ മരാളികേ (100)
 24. ശാരദരജനീ ദീപമുയർന്നൂ (90)
 25. ഏലമണി കാടു ചുറ്റി (80)
 26. നാഥാ നീ വരും (80)
 27. കണ്ണിൽ ഉറക്കം കുറഞ്ഞു (70)
 28. വിവാഹനാളിൽ പൂവണിപ്പന്തൽ (60)
 29. മറപ്പൊരുളായി മറഞ്ഞവനേ (60)
 30. ഉഷസ്സാം സ്വർണ്ണത്താമര (50)
 31. ചന്ദനപ്പല്ലക്കിൽ വീടു കാണാൻ വന്ന (20)

Entries

Post datesort ascending
Lyric കൂന്തലിന്മേൽ മേഘം ചൊവ്വ, 03/07/2018 - 20:54
Lyric കൂന്തലിന്മേൽ മേഘം ചൊവ്വ, 03/07/2018 - 20:47
ബാനർ സിറ്റി കമ്പൈൻസ് ചൊവ്വ, 03/07/2018 - 20:17
Lyric സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെന്നോസി ചൊവ്വ, 03/07/2018 - 20:07
Lyric കന്യകേ സ്വപ്നങ്ങളേകും ദേവതേ ചൊവ്വ, 03/07/2018 - 19:56
Lyric സൗഗന്ധികപ്പൂക്കള്‍ മണ്ണിലെ Mon, 02/07/2018 - 16:50
Lyric ആയിരത്തിരി പൂക്കും Mon, 02/07/2018 - 15:54
Lyric വണ്ടി വണ്ടി വണ്ടീ Mon, 02/07/2018 - 15:34
Lyric ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ലാ Mon, 02/07/2018 - 15:21
Artists ലതി വ്യാഴം, 28/06/2018 - 21:11
Artists ഹരിഹരൻ വ്യാഴം, 28/06/2018 - 20:35
Lyric ഏകാന്തതേ നിന്റെ ദ്വീപില്‍ - F വ്യാഴം, 28/06/2018 - 10:56
Lyric പെണ്ണാളേ കൊയ്യുക കൊയ്യുക വ്യാഴം, 28/06/2018 - 10:33
Artists ഖാദർ വ്യാഴം, 28/06/2018 - 10:21
Lyric ചില്ലുവഴി പായും ബുധൻ, 27/06/2018 - 15:32
Lyric നന്മ നിറഞ്ഞൊരീ ഭൂമിയിൽ ബുധൻ, 27/06/2018 - 15:11
Artists സെലിൻ ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 20:46
Lyric പിറന്ന നാളില്‍ നമ്മള്‍ തുടര്‍ന്ന യാത്ര ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 19:25
Artists വോയ്സ്, മദ്രാസ് ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 19:07
Artists രാധാരമണൻ ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 19:03
Artists ഇളങ്കോവൻ ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 19:00
Artists ആർ എസ് സോമനാഥൻ ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 18:46
Artists കുള്ളമണി ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 18:45
Artists റോസി ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 18:43
Artists സുവിത്ര ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 18:41
Artists മാസ്റ്റർ രക്ഷകൻ ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 18:36
Artists ഹെറാൺ രാമസ്വാമി ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 18:30
Artists ചിതാനന്ദം ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 12:29
Artists ആർ വേലു ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 12:28
Artists കെ എൻ ശിവാനന്ദൻ ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 12:27
Artists കാനൂർ എൻ മഹാരാജൻ ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 12:24
Artists കെ ജെ റെഡ്യാർ ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 12:09
Artists കെ വിജയകുമാർ ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 12:07
Artists ചിന്ന പാണ്ഡ്യൻ ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 00:00
Artists ജയരാമൻ Mon, 25/06/2018 - 23:52
Artists ആർ ബി രാമൻ Mon, 25/06/2018 - 23:35
Artists രാമലിംഗം Mon, 25/06/2018 - 23:27
Artists ആർ എസ് കോദണ്ഡരാമൻ Mon, 25/06/2018 - 23:25
Artists ശ്രീകവി Mon, 25/06/2018 - 23:22
Lyric ഓണംകേറാമൂലക്കാരി Mon, 25/06/2018 - 15:09
Lyric വെൺമേഘം കുടചൂടും Sat, 23/06/2018 - 13:09
Artists തൂയവൻ Sat, 23/06/2018 - 12:17
Lyric മഞ്ജിമ വിടരും പുലര്‍കാലം Sat, 23/06/2018 - 12:01
Lyric പനിനീര്‍പ്പൂ ചൂടി Sat, 23/06/2018 - 11:28
Lyric ചിങ്ങത്തിരുവോണത്തിന് Sat, 23/06/2018 - 11:18
Lyric മകരത്തിനു മഞ്ഞുപുതപ്പ് Sat, 23/06/2018 - 11:11
Lyric അണ്ണാറക്കണ്ണന്‍ തൊണ്ണൂറുവാലന്‍ വെള്ളി, 22/06/2018 - 23:23
Lyric ആ വരുന്നതൊരാന വെള്ളി, 22/06/2018 - 23:17
Lyric പണ്ടൊരു കുരങ്ങച്ചന്‍ വെള്ളി, 22/06/2018 - 23:10
Lyric കണ്ണു കാണുന്നവര്‍ വെള്ളി, 22/06/2018 - 23:02

Pages

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
കൂന്തലിന്മേൽ മേഘം ചൊവ്വ, 03/07/2018 - 20:54
കൂന്തലിന്മേൽ മേഘം ചൊവ്വ, 03/07/2018 - 20:47
കളിമൺ പ്രതിമകൾ ചൊവ്വ, 03/07/2018 - 20:34
നിധി ചൊവ്വ, 03/07/2018 - 20:31
കണ്മണിക്കൊരുമ്മ ചൊവ്വ, 03/07/2018 - 20:27
സിറ്റി കമ്പൈൻസ് ചൊവ്വ, 03/07/2018 - 20:17
സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെന്നോസി ചൊവ്വ, 03/07/2018 - 20:07
കന്യകേ സ്വപ്നങ്ങളേകും ദേവതേ ചൊവ്വ, 03/07/2018 - 19:56
ശാരി അല്ല ശാരദ (ജ്വാലാമുഖി) ചൊവ്വ, 03/07/2018 - 19:38
സൗഗന്ധികപ്പൂക്കള്‍ മണ്ണിലെ Mon, 02/07/2018 - 16:50
വെൺമേഘം കുടചൂടും Mon, 02/07/2018 - 16:20
ആയിരത്തിരി പൂക്കും Mon, 02/07/2018 - 15:54
വണ്ടി വണ്ടി വണ്ടീ Mon, 02/07/2018 - 15:34
ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ലാ Mon, 02/07/2018 - 15:21
ഒരു കുടുക്ക പൊന്നു തരാം Mon, 02/07/2018 - 15:10 Added singers & video
നവംബറിന്റെ നഷ്ടം വ്യാഴം, 28/06/2018 - 21:14
ലതി വ്യാഴം, 28/06/2018 - 21:11
ആമേൻ വ്യാഴം, 28/06/2018 - 21:03
രുഗ്മിണി വ്യാഴം, 28/06/2018 - 21:01
മാലയോഗം വ്യാഴം, 28/06/2018 - 21:00
ആദാമിന്റെ വാരിയെല്ല് വ്യാഴം, 28/06/2018 - 20:56
രചന വ്യാഴം, 28/06/2018 - 20:54
കല്യാണ ഫോട്ടോ വ്യാഴം, 28/06/2018 - 20:53
നവംബറിന്റെ നഷ്ടം വ്യാഴം, 28/06/2018 - 20:46
നവംബറിന്റെ നഷ്ടം വ്യാഴം, 28/06/2018 - 20:35
ഹരിഹരൻ വ്യാഴം, 28/06/2018 - 20:35
ഏകാന്തതേ നിന്റെ ദ്വീപില്‍ - F വ്യാഴം, 28/06/2018 - 10:56
ഏകാന്തതേ നിന്റെ ദ്വീപിൽ വ്യാഴം, 28/06/2018 - 10:47
പെണ്ണാളേ കൊയ്യുക കൊയ്യുക വ്യാഴം, 28/06/2018 - 10:33
ഇടവേള വ്യാഴം, 28/06/2018 - 10:21
ഖാദർ വ്യാഴം, 28/06/2018 - 10:21
കൂടെവിടെ? വ്യാഴം, 28/06/2018 - 10:00
ഇടവേള വ്യാഴം, 28/06/2018 - 09:58
ചില്ലുവഴി പായും ബുധൻ, 27/06/2018 - 15:32
കരിമാനക്കുടചൂടി ബുധൻ, 27/06/2018 - 15:19 Added singers
നന്മ നിറഞ്ഞൊരീ ഭൂമിയിൽ ബുധൻ, 27/06/2018 - 15:11
നിറം മാറുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ബുധൻ, 27/06/2018 - 15:00
ഇതെന്റെ നീതി ബുധൻ, 27/06/2018 - 14:59 Poster
ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ബുധൻ, 27/06/2018 - 14:53
ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ബുധൻ, 27/06/2018 - 14:50
ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 20:47
സെലിൻ ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 20:46
ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 20:24
ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 20:07
പിറന്ന നാളില്‍ നമ്മള്‍ തുടര്‍ന്ന യാത്ര ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 19:25
ഇളക്കങ്ങൾ ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 19:07
വോയ്സ്, മദ്രാസ് ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 19:07
രാധാരമണൻ ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 19:03
ഇളങ്കോവൻ ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 19:00
കാലം ചൊവ്വ, 26/06/2018 - 18:47

Pages