Neeli

Neeli's picture

2003ൽ യാഹുഗ്രൂപ്പിൽത്തുടങ്ങിയ ഒരു വട്ട് സംഗീത ഗ്രൂപ്പിന് ആദ്യമായി കണ്ടന്റ് വാരിവിതറിയവൾ..മലയാളം പാട്ടുകൾക്കൊരു ഡാറ്റാബേസ് എന്നൊരു സ്വപ്നം ആരെങ്കിലും കാണുന്നതിനു മുമ്പേ തന്നെ എഴുതിക്കൂട്ടിയത് ആയിരത്തോളം പാട്ടുകളുടെ വരികൾ..ഇടക്കാലത്ത് ഗൃഹസ്ഥയായി വിട്ടു നിന്നത് കാരണം മലയാളത്തിൽ വേറെയും ഡാറ്റാബേസുകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരിയായി :). ഇന്ന് നീലി എന്നത് ഒരു ബ്രാൻഡായി മാറി..വാഴൂർ ജോസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ മലയാളസിനിമക്ക് ഇത്രയും പി ആർ ഓ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്..മലയാളസിനിമയുടെ ചരിത്രം ഒരുകാലത്ത് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് കടപ്പെടും.. (എം3ഡിബിയുടെ അഡ്മിൻ ഡെസ്ക്കിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർ )

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 1. ആലിൻ കൊമ്പിൽ (100)
 2. എന്നോടെന്തിനീ പിണക്കം - ഫീമെയിൽ (100)
 3. എന്റെ മൺ വീണയിൽ കൂടണയാനൊരു (100)
 4. ആദ്യമായ് നിൻ (100)
 5. പൈതലാം യേശുവേ (100)
 6. സുഖമോ ദേവീ (100)
 7. മുടിപ്പൂക്കള്‍ വാടിയാലെന്തോമനേ (100)
 8. മലർക്കൊടി പോലെ (F) (100)
 9. മഴ (100)
 10. ഒറ്റ കുയിൽ (100)
 11. പകലിൻ പവനിൽ (100)
 12. കാതോർത്തു (100)
 13. ശ്രുതിചേരുമോ ശ്രുതിചേരുമോ (100)
 14. കണിയൊന്നുമീ (100)
 15. മഴമുകിൽ പെയ്യുമീ (100)
 16. പവിഴം പോൽ പവിഴാധരം പോൽ (100)
 17. മെല്ലെ മെല്ലെ മുഖപടം (100)
 18. മോഹം കൊണ്ടു ഞാൻ (100)
 19. മനസ്സിനൊരായിരം കിളിവാതിൽ (100)
 20. നേരം മങ്ങിയ നേരം (100)
 21. മൗനമേ നിറയും മൗനമേ (100)
 22. രാരി രാരിരം രാരോ (100)
 23. ഇന്നുമെന്റെ കണ്ണുനീരിൽ (100)
 24. ഒരു വട്ടം കൂടിയെന്നോർമ്മകൾ (100)
 25. ഒരു രാത്രി കൂടി വിട വാങ്ങവേ (100)
 26. നീലക്കുറിഞ്ഞികൾ പൂക്കുന്ന വീഥിയിൽ (100)
 27. ഇളം മഞ്ഞിൻ (സങ്കടം ) (100)
 28. എന്നിണക്കിളിയുടെ നൊമ്പരഗാനം (90)
 29. മിഴികളിൽ നിറകതിരായി സ്‌നേഹം (90)
 30. മൂവന്തി താഴ്വരയിൽ (90)
 31. ഇരു ഹൃദയങ്ങളിലൊന്നായ് വീശി (90)
 32. ഓ തിരയുകയാണോ (90)
 33. ഇല്ലിക്കാടും ചെല്ലക്കാറ്റും (90)
 34. പ്രിയേ പ്രിയേ വസന്തമായ് (90)
 35. പൂങ്കാറ്റിനോടും കിളികളോടും (90)
 36. മെയ് മാസമേ (80)
 37. പനിനീർ പൂവിതളിൽ (80)
 38. സന്ധ്യതൻ അമ്പലത്തിൽ (80)
 39. പുളിയിലക്കരയോലും പുടവ ചുറ്റി (80)
 40. സന്ധ്യേ കണ്ണീരിതെന്തേ (80)
 41. സാഗരമേ ശാന്തമാക നീ (80)
 42. പച്ചപ്പനം തത്തേ (M) (70)
 43. സുന്ദരീ നിൻ തുമ്പു കെട്ടിയിട്ട (70)

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
അന്തിവെയിൽ താഴവേ Sun, 29/09/2013 - 12:58
സമ്മാനം ഓടി നേടണോ Sun, 29/09/2013 - 12:49
ആത്മാവിൽ തിങ്കൾ കുളിർ Sun, 29/09/2013 - 12:34
ചിരി ചിരിയോ കളി കളിയോ Sun, 29/09/2013 - 12:24
പൂമാനം തേടും മേഘങ്ങള്‍ Sun, 29/09/2013 - 12:14
ഏങ്ങെങ്ങോ കണ്ണീരിന്‍ തേരേറി Sun, 29/09/2013 - 11:24
നോർത്ത് 24 കാതം Sat, 28/09/2013 - 22:56
പൊൻതാരം വന്നേ Sat, 28/09/2013 - 22:53
പൊൻതാരം വന്നേ Sat, 28/09/2013 - 22:51
പോരുമോ കാറ്റുപോലുമില്ലാത്ത Sat, 28/09/2013 - 22:16
മാർക്കാനുള്ളത് മറന്നുതന്നെയാകണം Sat, 28/09/2013 - 22:01
കാറ്റിലെ പൂമണം Sat, 28/09/2013 - 21:59
താരങ്ങൾ ഈ യാത്രയിൽ Sat, 28/09/2013 - 21:51
നോർത്ത് 24 കാതം Sat, 28/09/2013 - 21:40
സിദ്ധാർദ്ധ് മേനോൻ Sat, 28/09/2013 - 21:28
നിറമിയന്ന വാനമേ വെള്ളി, 27/09/2013 - 14:48
പൂവേ പൊന്നാമ്പൽപ്പൂവേ വെള്ളി, 27/09/2013 - 14:38
എന്റെ മിഴിയാണ് നീ വ്യാഴം, 26/09/2013 - 23:16
എന്റെ മിഴിയാണ് നീ വ്യാഴം, 26/09/2013 - 23:10
ഫോർ സെയിൽ വ്യാഴം, 26/09/2013 - 22:49
ഫോർ സെയിൽ വ്യാഴം, 26/09/2013 - 22:22
ഫോർ സെയിൽ വ്യാഴം, 26/09/2013 - 21:15
ഫോർ സെയിൽ വ്യാഴം, 26/09/2013 - 21:14
സക്കറിയായുടെ ഗർഭിണികൾ വ്യാഴം, 26/09/2013 - 20:34
കാഞ്ചി വ്യാഴം, 26/09/2013 - 15:06
കാഞ്ചി വ്യാഴം, 26/09/2013 - 15:04
പിരപ്പനംകോട് ജിത്ത് വ്യാഴം, 26/09/2013 - 14:52
കാഞ്ചി വ്യാഴം, 26/09/2013 - 14:40
കാഞ്ചി വ്യാഴം, 26/09/2013 - 14:39
കാഞ്ചി വ്യാഴം, 26/09/2013 - 14:39
രണധീരധീര രൗദ്രഭാവം വ്യാഴം, 26/09/2013 - 12:33
രണധീരധീര രൗദ്രഭാവം വ്യാഴം, 26/09/2013 - 12:14
പോരിൽ തെയ്യാരം ഘടകം വ്യാഴം, 26/09/2013 - 11:35
അന്തിനിലാ ചെമ്പരുന്തേ വ്യാഴം, 26/09/2013 - 11:01
പട്ടം പോലെ ബുധൻ, 25/09/2013 - 18:29
പട്ടം പോലെ ബുധൻ, 25/09/2013 - 13:59
പട്ടം പോലെ ബുധൻ, 25/09/2013 - 13:58
പട്ടം പോലെ ബുധൻ, 25/09/2013 - 13:58
സി കരുണാകരൻ ബുധൻ, 25/09/2013 - 13:12
കൊഞ്ചും കുയിൽക്കിളി പെണ്ണേ ബുധൻ, 25/09/2013 - 12:55
സായംസന്ധ്യയും തേങ്ങി ബുധൻ, 25/09/2013 - 12:45
കൊഞ്ചും കുയിൽക്കിളി പെണ്ണേ ബുധൻ, 25/09/2013 - 12:35
ഡോൾസ് ബുധൻ, 25/09/2013 - 12:09
ഡോൾസ് ബുധൻ, 25/09/2013 - 11:54
ഡോൾസ് ബുധൻ, 25/09/2013 - 11:54
ജോണ്‍ ജേക്കബ് ബുധൻ, 25/09/2013 - 11:42
ഷാലിൽ കല്ലൂർ ബുധൻ, 25/09/2013 - 11:28
സക്കറിയായുടെ ഗർഭിണികൾ ചൊവ്വ, 24/09/2013 - 12:58
മഴനീർത്ത രാഗം ചൂടി Sun, 22/09/2013 - 13:43
അജയൻ ചാലിശ്ശേരി Sun, 22/09/2013 - 13:29

Pages