Neeli

Neeli's picture

2003ൽ യാഹുഗ്രൂപ്പിൽത്തുടങ്ങിയ ഒരു വട്ട് സംഗീത ഗ്രൂപ്പിന് ആദ്യമായി കണ്ടന്റ് വാരിവിതറിയവൾ..മലയാളം പാട്ടുകൾക്കൊരു ഡാറ്റാബേസ് എന്നൊരു സ്വപ്നം ആരെങ്കിലും കാണുന്നതിനു മുമ്പേ തന്നെ എഴുതിക്കൂട്ടിയത് ആയിരത്തോളം പാട്ടുകളുടെ വരികൾ..ഇടക്കാലത്ത് ഗൃഹസ്ഥയായി വിട്ടു നിന്നത് കാരണം മലയാളത്തിൽ വേറെയും ഡാറ്റാബേസുകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരിയായി :). ഇന്ന് നീലി എന്നത് ഒരു ബ്രാൻഡായി മാറി..വാഴൂർ ജോസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ മലയാളസിനിമക്ക് ഇത്രയും പി ആർ ഓ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്..മലയാളസിനിമയുടെ ചരിത്രം ഒരുകാലത്ത് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് കടപ്പെടും.. (എം3ഡിബിയുടെ അഡ്മിൻ ഡെസ്ക്കിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർ )

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 1. ആലിൻ കൊമ്പിൽ (100)
 2. എന്നോടെന്തിനീ പിണക്കം - ഫീമെയിൽ (100)
 3. എന്റെ മൺ വീണയിൽ കൂടണയാനൊരു (100)
 4. ആദ്യമായ് നിൻ (100)
 5. പൈതലാം യേശുവേ (100)
 6. സുഖമോ ദേവീ (100)
 7. മുടിപ്പൂക്കള്‍ വാടിയാലെന്തോമനേ (100)
 8. മലർക്കൊടി പോലെ (F) (100)
 9. മഴ (100)
 10. ഒറ്റ കുയിൽ (100)
 11. പകലിൻ പവനിൽ (100)
 12. കാതോർത്തു (100)
 13. ശ്രുതിചേരുമോ ശ്രുതിചേരുമോ (100)
 14. കണിയൊന്നുമീ (100)
 15. മഴമുകിൽ പെയ്യുമീ (100)
 16. പവിഴം പോൽ പവിഴാധരം പോൽ (100)
 17. മെല്ലെ മെല്ലെ മുഖപടം (100)
 18. മോഹം കൊണ്ടു ഞാൻ (100)
 19. മനസ്സിനൊരായിരം കിളിവാതിൽ (100)
 20. നേരം മങ്ങിയ നേരം (100)
 21. മൗനമേ നിറയും മൗനമേ (100)
 22. രാരി രാരിരം രാരോ (100)
 23. ഇന്നുമെന്റെ കണ്ണുനീരിൽ (100)
 24. ഒരു വട്ടം കൂടിയെന്നോർമ്മകൾ (100)
 25. ഒരു രാത്രി കൂടി വിട വാങ്ങവേ (100)
 26. നീലക്കുറിഞ്ഞികൾ പൂക്കുന്ന വീഥിയിൽ (100)
 27. ഇളം മഞ്ഞിൻ (സങ്കടം ) (100)
 28. എന്നിണക്കിളിയുടെ നൊമ്പരഗാനം (90)
 29. മിഴികളിൽ നിറകതിരായി സ്‌നേഹം (90)
 30. മൂവന്തി താഴ്വരയിൽ (90)
 31. ഇരു ഹൃദയങ്ങളിലൊന്നായ് വീശി (90)
 32. ഓ തിരയുകയാണോ (90)
 33. ഇല്ലിക്കാടും ചെല്ലക്കാറ്റും (90)
 34. പ്രിയേ പ്രിയേ വസന്തമായ് (90)
 35. പൂങ്കാറ്റിനോടും കിളികളോടും (90)
 36. മെയ് മാസമേ (80)
 37. പനിനീർ പൂവിതളിൽ (80)
 38. സന്ധ്യതൻ അമ്പലത്തിൽ (80)
 39. പുളിയിലക്കരയോലും പുടവ ചുറ്റി (80)
 40. സന്ധ്യേ കണ്ണീരിതെന്തേ (80)
 41. സാഗരമേ ശാന്തമാക നീ (80)
 42. പച്ചപ്പനം തത്തേ (M) (70)
 43. സുന്ദരീ നിൻ തുമ്പു കെട്ടിയിട്ട (70)

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
കാൽപ്പാടുകൾ ബുധൻ, 12/02/2014 - 23:05
കാൽപ്പാടുകൾ ബുധൻ, 12/02/2014 - 23:01
പാലാട്ടു കോമൻ ബുധൻ, 12/02/2014 - 22:23
ഭക്തകുചേല ബുധൻ, 12/02/2014 - 22:10 പോസ്റർ ചേർത്തു
ലൈലാ മജ്‌നു ബുധൻ, 12/02/2014 - 22:07
ലൈലാ മജ്‌നു ബുധൻ, 12/02/2014 - 22:05
പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി ബുധൻ, 12/02/2014 - 20:44
പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി ബുധൻ, 12/02/2014 - 20:36 പോസ്റർ ചേർത്തു
പ്രസിഡന്റിന്റെ വെള്ളിമെഡൽ ബുധൻ, 12/02/2014 - 20:17
നീലക്കുയിൽ ബുധൻ, 12/02/2014 - 20:15
അഖിലേന്ത്യാ മെറിറ്റ് സെർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബുധൻ, 12/02/2014 - 20:14
നീലക്കുയിൽ ബുധൻ, 12/02/2014 - 20:10
മുടിയനായ പുത്രൻ ബുധൻ, 12/02/2014 - 19:58 പോസ്റർ ചേർത്തു
നീലക്കുയിൽ ബുധൻ, 12/02/2014 - 19:26
വേലുത്തമ്പി ദളവ ബുധൻ, 12/02/2014 - 19:15
ലൈലാ മജ്‌നു ബുധൻ, 12/02/2014 - 19:09
ലൈലാ മജ്‌നു ബുധൻ, 12/02/2014 - 19:06
ശബരിമല ശ്രീഅയ്യപ്പൻ ബുധൻ, 12/02/2014 - 16:00
ഉണ്ണിയാർച്ച ബുധൻ, 12/02/2014 - 15:21 പോസ്റർ ചേർത്തു
ഉണ്ണിയാർച്ച ബുധൻ, 12/02/2014 - 15:14
സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം ബുധൻ, 12/02/2014 - 14:30
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് ബുധൻ, 12/02/2014 - 14:29
സ്വപാനം ബുധൻ, 12/02/2014 - 14:21 added poster
തലപ്പാവ് ബുധൻ, 12/02/2014 - 14:19
അകലത്തെ അമ്പിളി ബുധൻ, 12/02/2014 - 14:18
ഗോഡ്‌ഫാദർ ബുധൻ, 12/02/2014 - 14:15
ഇതിഹാസം ബുധൻ, 12/02/2014 - 14:13
ഹാപ്പി ജേർണി ബുധൻ, 12/02/2014 - 14:07
ഹാപ്പി ജേർണി ബുധൻ, 12/02/2014 - 14:03
ഹാപ്പി ജേർണി ബുധൻ, 12/02/2014 - 13:58
ഹാപ്പി ജേർണി ബുധൻ, 12/02/2014 - 13:48
ഹാപ്പി ജേർണി ബുധൻ, 12/02/2014 - 13:47
വരണമാല്യം ബുധൻ, 12/02/2014 - 12:31 ചില സിനിമ വിവരങ്ങളും പാട്ടുകളും ചേർത്തു
വസന്തകാലജാലകക്കിളീ ബുധൻ, 12/02/2014 - 12:27
അതിലോല നഖലീലയില്‍ ബുധൻ, 12/02/2014 - 12:16
അതിലോല നഖലീലയില്‍ ബുധൻ, 12/02/2014 - 12:06
ഓമനിയ്ക്കും ഓര്‍മ്മകളേ ബുധൻ, 12/02/2014 - 11:57
വരണമാല്യം ബുധൻ, 12/02/2014 - 11:50
കണ്ടം ബെച്ച കോട്ട് ബുധൻ, 12/02/2014 - 11:33
കണ്ടം ബെച്ച കോട്ട് ബുധൻ, 12/02/2014 - 11:32
കണ്ടം ബെച്ച കോട്ട് ബുധൻ, 12/02/2014 - 11:25
നായരു പിടിച്ച പുലിവാല് ബുധൻ, 12/02/2014 - 11:11
നായരു പിടിച്ച പുലിവാല് ബുധൻ, 12/02/2014 - 11:10
നായരു പിടിച്ച പുലിവാല് ബുധൻ, 12/02/2014 - 11:10
നായരു പിടിച്ച പുലിവാല് ബുധൻ, 12/02/2014 - 11:09
വിഷ്ണു Mon, 10/02/2014 - 13:42
വല്യേട്ടൻ Mon, 10/02/2014 - 13:41
തച്ചിലേടത്ത് ചുണ്ടൻ Mon, 10/02/2014 - 13:34
സ്റ്റാലിൻ ശിവദാസ് Mon, 10/02/2014 - 13:32
സൈന്യം Mon, 10/02/2014 - 13:29

Pages