സിനിമ

പുതിയ ട്രൈലർ

Kaattu Official Trailer - Arun Kumar Aravind | Asif Ali | Murali Gopy

സിനിമ റിവ്യൂകൾ

സിനിമ റിവ്യൂ
0
1984-ല്‍ ബേബിയുടെ സംവിധാനത്തില്‍ 'NH 47' എന്നൊരു മലയാള സിനിമ റിലീസായി.
leela_review
സിനിമ റിവ്യൂ
0
 ഇതൊരു രഞ്ജിത്ത് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ, ഒരു ഉണ്ണി ആർ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി ..