ഒരു സിനിമാക്കാരൻ

Oru cinemakkaran

എബിക്ക് ശേഷം വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍ നായകനായി അഭിനയിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ രെജിഷ വിജയനാണ് നായിക. ലിജോ തദ്ദേവൂസ് തിരക്കഥ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ.

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

1 edits by
aku
Updated date എഡിറ്റർ ചെയ്തതു്
24 Jun 2017 - 09:15 aku