ഊഴം - പുതിയ ചിത്രം

Oozham-New Movie

ദൃശ്യം സമ്മാനിച്ച വിസ്മയത്തിനു ശേഷം മറ്റൊരു ഹിറ്റ് സമ്മാനിക്കാൻ ജിത്തു ജോസഫ് പൃഥ്വിരാജിനെ നായകനാക്കി എത്തിക്കുന്ന "ഊഴം" തിയറ്ററുകളിൽ

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

1 edits by
Updated date എഡിറ്റർ ചെയ്തതു്
9 Sep 2016 - 22:51 Kiranz