ജോണി ജോണി യെസ് അപ്പാ

Johny Johny Yes Appa

വൈശാഖ സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ വൈശാഖ് രാജൻ നിർമ്മിച്ച് , ജോജി തോമസ് തിരക്കഥ ഒരുക്കി, ജി മാർത്താണ്ഡൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചാക്കോച്ചൻ ചിത്രം "ജോണി ജോണി യെസ് അപ്പ"