വീരമഹാദേവി

Veeramahadevi

സ്റ്റീവ്സ് കോര്‍ണ്ണറിന്‍റെ ബാനറില്‍ പൊന്‍സേ സ്റ്റീഫന്‍ നിര്‍മ്മിച്ച്, വി.സി.വടിയുടയാന്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന വീരമഹാദേവി.