വിപ്ലവം ജയിക്കാനുള്ളതാണ്

Viplavam Jayikkanullathane

ടീം വട്ടം പ്രൊഡക്ഷൻസ് നിഷാദ് ഹസൻ തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് വിപ്ലവം ജയിക്കാനുളളതാണ്