ഭയാനകം

Bhayanakam
Screenplay: 
Dialogues: 
Direction: 

ഒറ്റാലിന് ശേഷം കുട്ടനാടിന്റെ പശ്ചാലത്തിൽ വീണ്ടുമൊരു ജയരാജ് ചിത്രം. "ഭയാനകം". രഞ്ജി പണിക്കർ, ആശാ ശരത് എന്നിവരാണ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങൾ