ഇര

Ira
2018
Tagline: 
Story Of An Accused
Direction: 

വൈശാഖിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയ സൈജു സദൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഇര'