ഇന്ത്യൻ റുപ്പി

Indian Rupee
2011
കഥാസന്ദർഭം: 

പണമുണ്ടാക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കഥയാണിത്. പണത്തോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം ഇന്ത്യൻ റൂപ്പിയിലൂടെ പ്രേക്ഷകന്റെ മുന്നിലേക്കെത്തിക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ രഞ്ജിത്ത്.

റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 October, 2011

LyKJcjk5Fto