ഭർത്താവ്

Bharthavu(1964)-Malayalam Movie
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 23 November, 1964

bharthavu movie poster