സത്യഭാമയ്ക്കൊരു പ്രേമലേഖനം

Sathyambhamakkoru Premalekhanam
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 26 August, 1996