അനിൽ കുമാർ

Name in English: 
Anil Kumar
Alias: 
അനിൽ മൈൻഡ്സെറ്റ്

സാജിദ് യഹിയ സംവിധാനം ചെയ്ത മഞ്ജു വാരിയർ ചിത്രമായ "മോഹൻലാലി"ന്റെ നിർമ്മാതാവ് അനിൽ കുമാർ

Anil Kumar