ഗോപൻ ഗോപീകൃഷ്ണ

Name in English: 
Gopan Vasudev
Date of Birth: 
Sun, 29/05/1977
Artist's field: 
AttachmentSize
Image icon Gopan Gopikrishna22.19 KB
Alias: 
ഗോപൻ ഗോപീകൃഷ്ണൻ
ഗോപീകൃഷ്ണൻ വാസുദേവ്
ഗോപൻ

1977 മെയ് 29 നു ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കുട്ടനാട് മങ്കൊമ്പിൽ ജനിച്ചു .മങ്കൊമ്പ് അവിട്ടം തിരുനാൾ ഗവണ്മെന്റ് ഹൈ സ്കൂളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശേഷം കാലടി ശ്രീ ശങ്കര കോളേജിൽ ഉപരി പഠനം . ശേഷം വിദേശത്തു 10 വർഷം ജോലി ചെയ്തു.തിരികെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നു. ഭാര്യ ധന്യശ്രീ, മക്കൾ ദേവ് ആനന്ദ് ആലപ്പുഴ SDV സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ 5 ആം തരത്തിൽ പഠിക്കുന്നു .ഇളയമകൻ ദേവ സൂര്യ 1 വയസ്സ്. അനേകം ആൽബങ്ങളിൽ ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശാസ്ത്രീയമായി സംഗീതം പഠിച്ചതായി അവകാശപ്പെടുവാൻ കഴിയില്ല .പ്രമുഖ ടെലി വിഷൻ ചാനലുകളിൽ സംഗീത പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. തിരക്കു പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയില് വിശ്രമ വേളകളിൽ സംഗീതം എന്നും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഈ കൊച്ചു കലാകാരൻ