ഷെയിൻ നിഗം

Name in English: 
Shane Nigam

മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റും നടനുമായ അബിയുടെ മകൻ