വിസ്മയ

Name in English: 
Vismaya
Vismaya

വിസ്മയ ‘നമുക്കൊരേ ആകാശം’ എന്ന പ്രദീപന്‍ മുല്ലനേഴി ചിത്രത്തിലൂടെ ചലച്ചിത്രരംഗത്തെയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാർത്‌ഥിനി